Bli medlem

Stöd konsten i Tyresö!
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun och andra kulturföreningar för att sprida kunskap och konst, och för att främja kulturen i Tyresö.

Som medlem deltar du i dragningarna i års- och månadslotteriet samt får en inbjudan till alla föreningens aktiviteter.
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.

Ett medlemskap kostar

300:- för vuxna

150:- för junior upp till 18 år

Ytterligare andel 300:- (Maximalt 10 andelar per person)

Medlemsavgiften sätts in på Tyresö konstförenings plusgirokonto
232271-7
OBS! Glöm inte att ange ditt namn, adress och din e-post adress när du betalar.

För frågor om medlemskap, kontakta lars@kumlin.se

För övriga frågor, kontakta någon i styrelsen under KONTAKTA OSS