Styrelsen

Styrelsen i Tyresö konstförening består av:

Ordförande Miguel Escribano
V.ordförande Tord Strömberg
Sekreterare Lina Löfström Baker
Kassör Lars-Åke Nilsson

Ledamöter
Anita Hildén
Marika af Trolle
Marie Gustafsson
Lisa Malmgren

Inköpsnämnd
Gunilla Edenström
Susanne Larsson-Krieg
Melanie Baker Hörnstein
Inger Klasson
Marina Adolfsson
Birgitta Karlsson

Valberedning

Revisor
Ebba Strid Udikas

Revisorssuppleant
Willy Edmark