Styrelsen

Styrelsen i Tyresö konstförening består av:

Ordförande Miguel Escribano
V.ordförande Tord Strömberg
Sekreterare Lars-Åke Nilsson
Kassör Lars Kumlin

Ledamöter
Lukasz Zieba
Karin Wennerberg

Inköpsnämnd
Susanne Larsson-Krieg
Lola Kumlin
Marina Adolfsson

Suppleant
Åke Cyrus

Valberedning
Birgitta Karlsson

Revisor
Ebba Strid Udikas

Revisorssuppleant
Willy Edmark