Styrelsen

Styrelsen i Tyresö konstförening består av:

Ordförande Miguel Escribano
V.ordförande Tord Strömberg
Sekreterare Lina Löfström Baker
Kassör Lars-Åke Nilsson

Ledamöter
Karin Hassler
Marika af Trolle
Marie Gustafsson
Lisa Malmgren

Inköpsnämnd
Ellen Hahn
Susanne Larsson-Krieg
Melanie Baker Hörnstein
Inger Klasson

Valberedning
Charlotte Gyllner
Ulla Carlsson

Revisor
Kerstin Engberg

Revisorssuppleant
Willy Edmark