Styrelsen

Styrelsen i Tyresö konstförening består av:

Ordförande Miguel Escribano
V.ordförande Tord Strömberg
Sekreterare Lina Löfström Baker
Kassör Lars Kumlin

Ledamöter
Anita Hildén
Sofia Toborg
Lars-Åke Nilsson

Inköpsnämnd
Susanne Larsson-Krieg
Melanie Baker Hörnstein
Inger Klasson
Marina Adolfsson

Suppleant
Lola Kumlin

Valberedning
Birgitta Karlsson
Kerstin Björklund

Revisor
Ebba Strid Udikas

Revisorssuppleant
Willy Edmark