Våstavi, Bild till Nyhetsbrev Nr. 2 2023

Alice Tegnérs sångskatt på Vårstavi

Vi sjunger välkända visor och lär oss mer om
Alice Tegnérs kulturgärning inom sång och musik

Tid: Kl. 14.00, lördag 27 maj 2023.
Plats: Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta.
Kaffe serveras efter föredraget. Gratis för medlemmar i Poul Bjerre Sällskapet. Övriga betalar 100 kronor. Välkomna!

Allsång med Alice Tegnér inleder programserien Musiken på Vårstavi. Ingrid Baumgarts och Helena Frisell spelar och berättar. Arrangör: Poul Bjerre Sällskapet www.poulbjerre.org

Årsmöte i Poul Bjerre Sällskapet
Årsmötet börjar kl. 15.30 efter kaffestunden. Alla välkomna men endast medlemmar har rösträtt. Poul Bjerre Sällskapets styrelse ser gärna förslag på fler ledamöter och ersättare. Vi planerar att bilda olika arbetsgrupper och då finns det utrymme för många fler personer med olika förmågor och idéer. Sammankallande i valberedningen är Waltraut Neuschütz med mejladress: waltraut@neuschutz.se.