Bli medlem

Stöd konsten i Tyresö!
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun och andra kulturföreningar för att sprida kunskap och konst, och för att främja kulturen i Tyresö.

Som medlem deltar du i dragningarna i års- och månadslotteriet samt får en inbjudan till alla föreningens aktiviteter.
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.

Ett medlemskap kostar:
300:- för vuxna
150:- för junior upp till 18 år
Ytterligare andel 300:- (Maximalt 10 andelar per person)

Medlemsavgiften sätts in på Tyresö konstförenings plusgirokonto
232271-7
Viktigt! Glöm inte att ange ditt namn, adress och din e-post adress när du betalar.

För frågor om medlemskap, kontakta
Emell (Marie-Louise) Bergström
konstbyemell@gmail.com
073-420 97 82

För övriga frågor, kontakta någon i styrelsen under KONTAKTA OSS