Konstlänkar

Tyresö Konsthall är belägen i kommunens huvudbibliotek i Tyresö centrum. Ingång till konsthallen genom bibliotekets huvudingång. Här visas omkring 8 utställningar per år. Konsthallen har i genomsnitt ca 3000 besökare per utställning. Visningar arrangeras för skolklasser och äldreboenden. Till en del utställningar arrangeras offentliga lunch- eller kvällsvisningar med aktuell konstnär. Konsthallen samarbetar med Tyresö konstförening kring program och föredrag.
http://www.tyreso.se/konsthall

Konstrundan Tyresö är en konstnärsdriven förening som startades år 2013 av 16 lokala konstnärer. Föreningens främsta mål är att anordna en årlig konstrunda i kommunen.
http://konstrundantyreso.se/

Tyresö Filmförening är en av Tyresö Konstförenings samarbetspartners.
http://www.bioforellen.se/

 

ANDRA KONSTLÄNKAR

http://www.konstkalendern.se/
http://konstperspektiv.nu/
http://www.artforum.com/
http://www.omkonst.com/