Integritetspolicy – GDPR

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det

Vi lagrar dina personuppgifter i våra register såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer och medlemsnummer.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera vårt medlemsregister, medlemsarbete, informationsarbete, lotterier och arrangemang. Vi har fått dina uppgifter genom din anmälan om att vara medlem i föreningen eller din anmälan till ett arrangemang.  Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi genom detta ingått ett avtal.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon

Ingen utöver styrelsen har tillgång till personuppgifterna, såvida vi inte är skyldiga att dela dem enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att dela dina uppgifter till ett land utanför EU.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas ett år från att ditt medlemskap har upphört.  Vi ska alltså ta bort en del från medlemsregistret kanske. Eller är det redan gjort?

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Tyresö konstförening. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelser, överföring samt ändra, begränsa och begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på tkonstforening.medlem@gmail.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.