Konstlotteri

Som medlem deltar du i dragningarna i års- och månadslotteriet.

Som medlem i Tyresö Konstförening kommer du att delta i en månatlig lotteridragning, samt den stora lotteridragningen som sker på årsmötet. Vi delar ut priser på konstverk som vår inköpsgrupp har köpt under året. Här kan du se såväl årets priser som tidigare års priser.