Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande
Miguel Escribano

Kassör
Emell (Marie-Louise) Bergström
konstbyemell@gmail.com
073-420 97 82

Marknadsföring
Lukas Zieba
lukas@lukaszieba.se
073-695 22 85

Sekreterare
Karin Wennerberg
karin@uppatvaggarnakonst.se
070-95 94 200

Suppleant
Ewa Kinnunen
info@ewakinnunen.se
076-140 78 88

Inköpsgruppen

Rita Schwarz
ritas_vado@hotmail.com
070-812 98 08

Karin Wennerberg
karin@uppatvaggarnakonst.se
070-95 94 200

Valberedning

Vakant

Revisor

Ebba Strid Udikas