Antikrundan i Tyresö Konstförening

Antikvärdering på Konstverket, onsdag 24 maj

Varmt välkommen tillsammans med vänner och bekanta till en Antikvärdering i Tyresö Konstförenings regi. Erik Ingare och Knut Knutson från Uppsala Auktionskammare kända från SVTs Antikrundan kommer att vara på Konstverket den 24 maj mellan 16.00–19.00. Konstverkets adress är Granängsvägen 7 (gamla värme-kraftverket).

Ta med max 3 föremål från ditt hem som du vill veta mer om och/eller få värderade. Vi kan inte ta emot stora, tunga föremål, men du kan ta med foto. Omkring klockan 17.30 berättar Knut Knutson anekdoter ur sitt långa yrkesliv med konst och antikviteter. Vi kommer att ha kölappssystem, då det kan bli trångt i entrén. Tänk på att det är begränsat med p-platser i området.

Anmälan görs senast 22 maj via mejl till:

tkonstforening.medlem@gmail.com

Vid frågor, kontakta Karin Wennerberg, 070-95 94 200.