GDPR nya personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU.

De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Tyresö Konstförening sparar de uppgifter du som medlem har lämnat. Det gäller namn, adress, ev. telefonnummer och e-postadress. I registret finns även uppgift om ditt betalningsdatum och ev vinst. Endast de ansvariga för Tyresö Konstförenings arbete med ekonomi, lotteri, medlemsträffar mm har tillgång till registret.

Du kan alltid få dina uppgifter ändrade eller borttagna. Du har även rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter vi har sparade om dig. Kontakta vår sekreterare Lina Löfström Baker, e-post contact@linastudio.com, om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Uppgifterna används för att kunna skicka medlemsbrev till dig med inbjudningar till vernissage, aktiviteter, betalningspåminnelse med mera. Uppgifterna används även för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.

Vill du veta mer om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida.